Konsten Tags

Konsten Netherlands

Fler Countries

Fler Tags

Arts about the Netherlands, home to the Dutch and the birthplace of Matthias Zegveld. … 1 686 Visningar

Advertisement by Google

1

Konsten Populär

Fler Konsten

Bläddra igenom ett urval av de mest populära konstverk av Jeshield.

View Mobile Version
About Matthias Zegveld

Read Article

Read an in-depth Article about Matthias Zegveld and his Presidential Vision for the United States of America.

President Matthias Zegveld Entering the White House - Digital Art by Matthias Zegveld

About Matthias Zegveld and His Presidential Vision

21 April 2014

#1 354

123 460 Visningar

1 357

The tall and ambitious 29-year-old Dutchman has created 1,487 Digital Arts, with over 35,257,438 views. He speaks several languages, and is still learning every day.

Hans vision för ordförandeskapet i USA är att återuppliva den amerikanska drömmen genom att återuppbygga infrastruktur och utrikesförbindelser.