Konsten Start

Art Bridging the Unknown >

Moving by faith is like building a bridge over a valley, not knowing what — and if — there is an other side.

Konsten Today

All Konsten

Bläddra konsterna speciellt utvalda för idag.

Konsten Senaste

Fler Konsten

Visa alla de senaste Arts, som nyligen skapats av konstnären Matthias Zegveld.

Advertisement by Google
Konsten Populär

Fler Konsten

Bläddra igenom ett urval av de mest populära konstverk av Jeshield.

Konsten Trending

View the Arts of Jeshield with the largest growth in popularity.

Advertisement by Google
Konsten Alternativ

Fler Konsten

Bläddra igenom en samling av konst med alternativa ämnen.

About Matthias Zegveld

Read Article

Read an in-depth Article about Matthias Zegveld and his Presidential Vision for the United States of America.

President Matthias Zegveld Entering the White House - Digital Art by Matthias Zegveld

About Matthias Zegveld and His Presidential Vision

21 April 2014

#1 354

123 460 Visningar

1 357

The tall and ambitious 29-year-old Dutchman has created 1,487 Digital Arts, with over 35,257,438 views. He speaks several languages, and is still learning every day.

Hans vision för ordförandeskapet i USA är att återuppliva den amerikanska drömmen genom att återuppbygga infrastruktur och utrikesförbindelser.